Акредитація та ліцензія

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної освіти

Постанова

2

Висновок 

атестаційної експертної комісії управління освіти

Краматорської міської ради щодо атестації

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 з профільним навчанням

Адміністрацією, разом із педагогічним колективом, протягом року проведений самоаналіз діяльності навчального закладу. Самоаналіз був проведений згідно Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, які затверджені наказом МОН України №99 від 14.02.2005 року.

Міською експертною комісією, у складі 14 осіб, з 9 листопада по 21 листопада 2009 року була проведена наукова-методична експертиза вивчення рівня освітньої діяльності закладу. У ході перевірки були використані різні методи, як теоретичні, так і емпіричні.

Перевірка засвідчила, що управлінська діяльність здійснюється через систему внутрішньошкільного контролю, на підставі аналітичної діяльності та моніторингових досліджень, істотною характеристикою якої є системність, цілісність, відмова від командно-бюрократичної, суб’єкт-об’єктної орієнтації у взаємодії учасників навчально-виховного процесу га перехід до державногромадської моделі керівництва, упровадження особистісно-орієнтованого підходу в управлінні сучасною школою. У закладі спостерігається прагнення застосовувати у внутрішньошкільному управлінні загальні закономірності сучасного менеджменту, розглядати школу як складну соціальну систему, яка постійно розвивається й оновлюється. Заклад освіти забезпечений сучасною комп’ютерною технікою, яка ефективно використовується як у навчально- виховному процесі так і в управлінській діяльності. У закладі проводитиметься систематична робота в напрямку оздоровчої функції школи та забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт. дітей із малозабезпечених сімей. Школа на 100% укомплектована фахівцями з педагогічною освітою, 72 % із яких першої та вищої кваліфікаційної категорії, 19% мають почесні педагогічні звання та нагороди. Освітній рівень педагогічних працівників забезпечує всі потреби навчально- виховного процесу закладу. Здійснюється своєчасна курсова підготовка, атестація працівників. Вагомою складовою діяльності педагогічних працівників є науково-методична та дослідницька робота, розробка та впровадження авторських методик та технологій у навчально-виховний процес, що свідчить про високий рівень управлінської компетентності керівництва школи.

У школі є предметні кабінети, які забезпечені обладнанням, комп’ютерною технікою, меблями відповідно до Типових переліків, передбачених для даного навчального закладу. Заклад має спортивний майданчик, який вміщує в собі гімнастичне містечко з нестандартним тренажерним обладнанням. Матеріальна база школа постійно оновлюється. Викопано заміну комунікацій опалення, ремонт усіх трьох поверхів школи, регулярно здійснюється профілактичний ремонт окремих комунікацій та опресування системи опалювання. Зовнішній вигляд і оформлення будівлі відповідає існуючим вимогам до сучасного дизайну. У школі створені всі умови для проведення безпечного та ефективного навчально-виховного процесу. Рівень освітніх послуг, що надає загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 із профільним навчанням, та її рейтинг у місті мають тенденцію до зростання. За результатами Всеукраїнської громадської акції «Флагмани освіти і науки України» за 2009 рік школа ввійшла в список кращих закладів освіти країни та була нагороджена Почесним знаком і Грамотою Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук. Це стало можливим завдяки впровадженню інноваційних технологій в управління та навчально-виховний процес, постійному підвищенню фахового та освітнього рівня керівництва школи та педагогічних працівників.

На підставі аналізу самооцінки та проведеної перевірки діяльності закладу зроблені висновки щодо об’єктивності самооцінювання та висновків адміністрації школи. Педагогічний колектив відповідально поставився до висновків і пропозицій міської експертної комісії. Намічені конкретні шляхи реалізації проблем, що визначені у ході самоаналізу та атестації закладу, розроблені додаткові заходи, внесені зміни до перспективного та поточного планування.

За наслідками атестаційної експертизи встановлено, що рівень освітньої діяльності Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів №35 з профільним, навчанням відповідає високому рівню. Навчальний заклад вважається атестованим з відзнакою,директор школи Рідош Михайло Іванович відповідає займаній посаді.

Голова експертної атестаційної комісії, заступник начальника управління освіти Є.Є.Сидорова

Флагмани освіти й науки України

9 червня 2009 року в м.Київі в Будинку учителя пройшов завершальний етап Всеукраїнського проекту “Флагмани освіти і науки України” Наше місто було представлено в цьому проекті школою № 35.

Директор школи Рідош М.І., заст. директора Нікитченко О.А. й учитель математики, Заслуженный учитель України Рябуха О.З. отримали нагороди як представники школи з високим рівнем надання освітніх послуг.

Нагороди: диплом за вагомий внесок в розвиток іміджу освіти й науки України, а також хрустальна сова та книга “Флагмани освіти й науки України”, де представлені лідери освіти держави.

nov1 nov2  nov

На врученні нагород були присутні члени уряду, політики, вчені Академії педагогічних наук України. Свої привітання направили Голова Верховної Ради України В. Литвин, Прем’єр-міністр Украини Ю. Тимошенко, Президент Академії педагогічних наук В. Кремень.fotoo

Ліцензія знаходиться на затвердженні