Доступність для навчанням особам з особливими освітніми потребами

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів

Одним з найважливіших чинників розвитку суспільства є гуманне, дбайливе та милосердне ставлення до дітей і молоді, позбавлених повноцінного життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку і тяжкої хвороби.

Законом України «Про охорону дитинства» (статті 26,27) передбачено забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Дітям з вадами розумового чи фізичного розвитку надається безоплатна дефектологічна і психологічна допомога, можливість отримати базову професійну та вищу освіту, в тому числі в домашніх умовах, гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції. Проблеми, які виникають у таких дітей, слід розв’язувати зусиллями багатьох дорослих. Та багато чого можна зробити з малими витратами: оскільки система освіти має щоденний доступ до дитини, велика роль у підтриманні здоров’я дитини належить школі.

У приміщенні школи відсутній пандус, але один із входів пристосований для умов дітей з особливими потребами. Він не містить сходів , двері відчиняються на достатню ширину і є доступ до всіх необхідних приміщень першого поверх. 1 учень, потребує інклюзивної освіти. Відкрито клас з інклюзивною формою навчання, складено індивідуальний навчальний план згідно з рекомендаціями ІРЦ, створено комісію для розробки індивідуальної програми розвитку учня, призначено асистент вчителя. Психологом школи здійснюється психолого – педагогічний супровід дитини.