6-В

6-В
Завдання на карантин (четвер, п’ятниця):
Математика:#11.57, 11.58, 11.96, 11.98
Рос.мова:&44, упр.190
Історія:&22-27, у зошиті – скласти 12 тестів за допомогою &22-27 (по 2 тести на параграф, 4 варіанти відповідей, з яких 1 правильний-його виділити). Хто ще не приніс конт.карти, стор.8
Франц.мова:повторити числа від 1 до 39
Укр.мова:&40-45 – повторити, впр.424, 427
Укр.літ.:с.125-137-чит., переказ., відпов.на пит.
Зар.літ.:Джек Лондон “Жага до життя” – заповнити таблицю “Подія-пейзаж”