Місія, бачення, стратегія

Метою Ліцею є:

 • Здійснення системного підходу до впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
 • Удосконалення до профільного та профільного навчання;
 • Прогнозування результатів навчальної діяльності;
 • Розширення можливостей І освітнього округу для надання додаткових освітніх послуг;
 • Підвищення професійної майстерності педагогів;
 • Використання у виховному процесі методу проектів, врахування індивідуальних особливостей школярів, широкого залучення батьківської громадськості;
 • Якісна підготовка випускників до ЗНО.

Місія:

 • якісна освіта;
 • довузівська підготовка випускників школи;
 • орієнтація процесу навчання та виховання на особистість учня.

Основні завдання:

 • виявлення індивідуальних особливостей розвитку учнів Ліцею № 35;
 • розвиток здібностей учнів;
 • формування творчо працюючого педагогічного колектву;
 • оптимізація навчально-виховного процесу;
 • удосконалення системи управління.

Напрямки діяльності:

 • оновлення змісту овіти;
 • впровадження нових технологій навчання;
 • модернізація системи управління на підставі програмно-цільового підходу та впровадження моніторингу;
 • створення умов щодо розвитку особистісних якостей учнів.

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА Ліцеїста № 35

 1. Випускник Ліцею № 35 – розвинена особистість з цілеспрямованим характером, здібностями, різноманітними захопленнями.
 2. Постійно навчається, досконало володіє комп’ютерними технологіями, креативно мислить.
 3. Вміє думати самостійно, вирішувати життєві проблеми, бути комунікабельним.
 4. Має критичне творче мислення, володіє багатою лексикою, здатний генерувати нові ідеї.
 5. Займається самоосвітою, постійно підвищує свій інтелект, культурний рівень.
 6. Вміє приймати самостійні рішення, працювати в команді, бути ініціативним, находити вихід з конфліктних ситуацій.
 7. Відрізняється розвиненим усвідомленням своїх здібностей та потреб.
 8. Здатний підтримувати інших людей, цінує взаємовідносини з ними, друзями та рідними.

      9.Приймає активну участь у культурній, творчій діяльності.

     10.Висококваліфікований працівник із широким діапазоном умінь, здібностей та навичок.

 1. Бережно ставиться до навколишнього середовища, вміє ефективно та відповідально використовувати природні ресурси.

     12.В житті може проявити такі риси як:

– наполегливість

– впевненість у собі та своїх знаннях

– чесність

– самокритичність

– лідерські якості

– відповідальність

– толерантність

– повагу до старших

– благородство та милосердя.

    13.Випускник Ліцею № 35 – це людина високих моральних якостей, з почуттям власної гідності, яка:

– гідно самореалізується у професійній діяльності;

– поважає загальнолюдські цінності;

– чудово орієнтується у сучасному світі.