Переваги навчання

Організація та зміст допрофільного навчання в Ліцеї № 35 -створення нових ефективних моделей профільного навчання

У національній доктрині розвитку освіти зазначено: що в Україні необхідно створити умови розвитку та самореалізації особистості протягом усього життя.

Профільна школа повинна максимально забезпечити якість навчання, допомогти учневі зміцнити свою впевненість у власному виборі, отримати основні загальні відомості про обраного набору його реалізацію в житті.

Демократизація освіти, надання їй профільної спрямованості у старшій школі вимагає пошуку шляхів удосконалення підготовки учнів 8-9 класів до обгрунтованого вибору ними майбутнього напрямку навчання.Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах з метою орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі.

Формами реалізації допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, відповідно до затвердженої «Концепції профільного навчання в старшій школі», визначено курси за вибором, факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної частини навчальних планів загальноосвітньої школи.

Головна мета передпрофільної підготовки-підготовка учнів 8-9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі.

Допрофільна підготовка в 8-9 класах здійснюється за тими ж основними напрямками і відповідними їм профілями, що передбачає профільне навчання в 10-11 класах. Учні повинні ознайомитися зі змістом та основними напрямками:

– Фізико-математичний;

– Інформаційно-технологічний;

Допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної складової змісту освіти. Типового навчального плану загальноосвітніх закладів 8-9 класів.

Допрофільна підготовка в межах одного загальноосвітнього навчального закладу має переваги в організаційній простоті, учні гарантовано отримують запланований зміст освіти в рамках певного навчального часу на одній території. Ця модель допускає тісний зв’язок всіх напрямків передпрофільне підготовки, а саме: інформаційної роботи, курсів за вибором, психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки.

У контексті цього зростає роль переходу до III ступеня освіти.

Щоб виявити схильності учнів до тих чи інших видів професійної діяльності, допомогти їм у виборі напрямку профільного навчання в старшій школі, навчання у 8-х – 9-х класах загальноосвітньої школи розглядається як допрофільна.

Ефективність передпрофільної підготовки вимагає налагодження дієвоїдіагностики рівня навчальних досягнень учнів, профконсультаційних психодіагностик для визначення професійних інтересів, якостей особистості учнів з метою створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікро-колективів.

Організація допрофільного навчання дає учням необхідні знання та досвід і є першою сходинкою до подальшого усвідомленого, обгрунтованого вибору профілю навчання і пов’язаної з ним професійної діяльності.

Допрофільна підготовка в Ліцеї організована в наступних класах за наступними профілями:

  • інформаційно-технологічний предпрофіль
  • фізико-математичний предпрофіль

Профільне навчання в старшій школі представлено профілями

  • інформаційно-технологічний
  • фізико-математичний

infprofil 1189

Слайд51 Слайд53Слайд52 Слайд55prfp

Учителі фізики ЗОШ 335 Ліфарь С.В. є авторами сучасних навчально-методичних комплектів “Фізика-8”, “Фізика-9”, “Фізика-10”, “Фізика-11”

1676_0 1288_0 1337_0 1682_0