Звіти директора школи Рідоша М.І. перед колективом та громадськістю (аналіз роботи школи за 2015-2016 навчальний рік та завдання педколективу на 2016-2017 навчальний рік)

Аналіз роботи школи за 2015-2016 навчальний рік та завдання педколективу на 2016-2017 нав.рік

 

                             Інформаційна карта школи

 

Показники Стан
1 Мова навчання Українська, російська
2 Кількість класів

Змінність

              34

               1

3 Кількість учнів                865
4 4.1Профілі навчання (кількість класів, у них учнів):

Фізико-математичний

      з них поглиблено

Інформаційно-технологічний

4.2 Допрофільне навчання:

Фізико-математичний                

-інформаційно-технологічний

-економіко-гуманітарний

 

                4/109

                2/58

                2/29

                2/51

                2/30

                2/58

                2/46

                 1/24

5 Кількість працівниківв т.ч. педагогів

обслуговуючого персоналу

                 78

                 60

                 18

6 Площа приміщень

 

В т.ч. навчальних

                   4250 м2

                   1520 м2

7  

7.1  Проектна потужність школи

     -% наповнюваності

7.2  Кількість

 класних кімнат

 спортивних залів

 майстерень

 актового залу

 їдалень 

                

                 640

                 130

               

                 29

              2 (площа 380 м2)

       2 (площа 100 м2)

             1 (місць 120)

             1 (місць250)

8 Забезпеченість підручниками та посібниками                 90%
9 9.1 Кількість комп’ютерних класів/ у них робочих місць

9.2 Підключення до Інтернету(кабінети)

             

                 2/26

 

Інформатики(2каб.),

Математики,фізики, хімії,директора,заст..директора(2 каб.),бібліотека, приймальня, тренерська.

 

Статистика та проблеми.

Досягнутий рівень функціонування.

 

У 2015-2016 навчальному році діяльність педагогічного колективу школи будувалась на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», національній  програмі «Освіта» , «Діти України», регіональних програм в галузі навчання та нормативних документах Міністерства освіти і науки, обласного департаменту освіти і науки та міського управління освіти.

Була продовжена робота над вирішенням проблем впровадження інноваційних технологій, удосконалення управління навчальним закладом, підвищенням якості навчальних послуг, які надає школа для всебічного розвитку особистості.

Серед задач, які вирішував колектив, були наступні:

 • здійснення системного підходу до впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
 • удосконалення допрофільного та профільного навчання;
 • прогнозування результатів навчальної діяльності, прийняття управлінських рішень;
 • розширення можливостей 1 освітнього округу для надання додаткових освітніх послуг;
 • підвищення професійної майстерності педагогів;
 • використання у навчально-виховному процесі методу проектів, врахування індивідуальних особливостей школярів,широкого залучення батьківської громадськості, реалізація Концепції національно-патріотичного виховання;
 • -якісна підготовка випускників до ЗНО.

 

На кінець навчального року  в школі  працювало 70 педагогічних працівникІВ,  з них 6 сумісників, 3  учителів знаходились в відпустці з догляду за дитиною.

 

Категорія 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-201 н.р.
Вища 28        27         25
І категорія 33        29          29
ІІ категорія 8          9            8
Спеціаліст 10           7            8

 

Звання 2013-2014

н.р.

2014-2015

н.р.

    2015-2016 н.р.
Заслужений учитель 1 1                1
Учитель-методист 4 4                 4
Старший учитель 10 10                 6

 

 

Предмет 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017

       н.р.

Укр. мова та література 41 42          43
Рос. мова та література 50 51          52
Математика

Фізика

50

47

51

48

         52

         49

Іноземні мови 42 43          44
Хімія, біологія 42 43          44
Інформатика 41 42          43
Історія, географія 46 47          48
Фізична культура 38 39        40
Трудове навчання, музика 45 46        47
Початкова школа 46 47        48
      

   Середній вік                        44                                45                           46

 

Середній вік педагогічних кадрів складає 46 років. Цей вік найбільш вдалий щодо результативної та творчої роботи.

Достатньо уваги приділялось питанням професійного росту педагогічних працівників. Адміністрація школи підтримує і стимулює впровадження інноваційних технологій, нових підходів в методах ефективних виховних заходів.

Вчитель англійської мови Умєрова Н.М. стала лауреатом міського етапу конкурсу «Учитель року» в номінації «Англійська  мова».

Півторак Р.Г. перемогла в обласному етапі  конкурсу «Учитель року» в номінації «Математика» та була учасником Всеукраїнського етапу.

Мормитко П.Г. одержав сертифікат учасника міського етапу конкурсу для вчителів суспільних дисциплін.

Нагороджені Подяками управління освіти Панченко С.В., Підопригора Р.А. за перемогу їхніх вихованців у міському етапі турніру «Що? Де? Коли?», присвяченому 155-річчю з дня народження А.П. Чехова. Підопригора  Р.А. отримала Грамоту УО за перемогу учнів гуртка «Плеяди» у змаганнях юних журналістів міста.

Ягодкіна Н.Л. отримала Диплом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі «Сотвори шедевр» у номінації «Методичні новації» та Диплом Ш ступеня в обласному етапі цього кункурсу.

Шкільне МО вчителів математики та інформатики стало переможцем в окружному етапі конкурсу-огляду шкільних МО «Краще  шкільне МО року – 2016». Колектив школи одержав Подяку за участь у VI Конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу від Голови Правління Інтернет Асоціації України О.П. Федієнко та Грамоту управління освіти за І місце у міському етапі огляду веб-сайтів закладів освіти міста у номінації «За кращу динаміку».

Погосова Ж.Р. у міському етапі конкурсу «Класний керівник року» отримала перемогу  в номінації «З любов’ю до дітей».

 

Участь у конкурсах і проектах дозволяє підняти рівень професійної майстерності педагогів, підвищити імідж школи. У цьому напрямку школа буде продовжувати роботу і в новому навчальному році.

 

Адміністрація школи достатньо уваги приділяла питанням дотримання трудового законодавства, ведення шкільної документації.

Постійно під контролем знаходились питання виконання навчальних програм, стан класних журналів, особових справ учнів, планування роботи. За результатами перевірок було видано накази, проведені виробничі наради, наради при директорі, співбесіди з окремими вчителями, ці питання заслуховувались на засіданнях педради.

Необхідно відмітити, що стан шкільно  документації значно покращився, однак ще не всі вчителі  суворо дотримуються вимог щодо ведення документації, допускали виправлення, несвоєчасно заповнювали журнали.

Слід в новому навчальному році цим питанням приділяти належну увагу.

Однією з найважливіших задач педагогічного колективу є охоплення дітей шкільного віку навчанням. За даними обстежень всі діти на мікрорайоні отримують середню освіту. На кінець минуло навчального року чисельність учнів склала  826. На початок  2016-2017 навчального року  в школі буде навчатися 865 учнів. Життєва ситуація змусила деяких батьків змінити місце проживання. Кількість вибулих учнів склала 33, прибуло за рік  28 учнів.

 

Ступінь навчання                         Кількість учнів  
2014-2015 н.р. 2015-2016н.р. 2016-2017н.р.
Початкова школа              328 355        385
Середня школа            344 374        386
Старша школа              98 97        94
Разом            770 826        865

 

 

 

Задача класних керівників, усіх учителів створити дружній, згуртований класний колектив, об’єднаний загальними зусиллями, благодійною атмосферою, сповнений почуттям любові до рідної школи.

Збереження контингенту учнів – це турбота всіх, хто працює в школі, це імідж школи і ним не можна нехтувати.

У цьому навчальному році до першого класу прийнято більше 100 дітей. В той же час на території мікрорайону школи мешкає трохи більше 40 дітей 6 річного віку.

Така кількість першокласників –  свідоцтво авторитету школи в місті, якісної організації роботи «Школи майбутнього першокласника».

Нам не можна не виправдати надій батьків: навчально-виховний процес необхідно організувати на найвищому рівні, допомогти дітям адаптуватися до нових умов, створити сприятливі умови для перебування дітей у школі, залучивши до цієї роботи батьків учнів.

Міносвіти запропонувало у цьому навчальному році нові Програми та методику навчання у початковій школі.Вчителі повинні оволодіти цією методикою, зацікавити учнів, підтримати їх інтерес до знань.

В минулому навчальному році із школи випущено 43 учня 11-х класів та 79 учнів 9-х класів. 4 випускника нагороджені золотими та срібними медалями (Богославська А., Варфоломієва О., Пасталака С., Паламарчук П.); 2 учня 9-х класів (Афоніна Д. та Корявікова В.) отримали свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою.

За результатами навчального року 58 учнів 2-11 класів закінчили школу на високому рівні,  339 – на достатньому, 14 – на низькому.

Аналіз якості знань учнів

                   Рівні 2014-2015 н.р. 2015-2016     н.р.
               високий 74       58
               достатній 331      339
               середній 290      302
               низький 9        14

 

Проаналізувавши результати за рік, ми бачимо деяке зниження якості знань учнів. На засіданнях МО потрібно зробити детальний аналіз якості знань в кожному класі.

Необхідно більше уваги приділяти індивідуальному підходу до учнів, класним керівникам відслідковувати навчальні досягнення учнів своїх класів, своєчасно вносити корективи.

Пртягом навчального року якість знань контролювалась за допомогою моніторингових досліджень з математики, історії, української мови та ін.

Аналіз кількісних та якісних результатів вивчення моніторингових досліджень у 2015-2016 навчальному році дозволило визначити пріоритети роботи школи:

– пошук резервів підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу;

– розробка та реалізація корекційних програм за результатами моніторингових досліджень;

– особистісно-орієнтований підхід і організація роботи з учнями, які мають високі показники для підготовки їх до участі в олімпіадах та конкурсах, та тих, які мають низький рівень, з метою підвищення якості знань.

Підвищення результативності профільного навчання.

 

Усього в допрофільних 8-9 та профільних 10-11 класах буде навчатися 237 учнів ( в минулому році -209), що складає 86 % від кількості учнів 8-11 класів.

За узгодженням з батьками учнів, вчителями з нинішнього навчального року ми відкриваємо з 8 класу економіко-гуманітраний допрофіль, що надасть можливість  учням більше права у виборі напрямків навчання.

Необхідно вчителям гуманітарних предметів, економіки, що будуть викладати в цьому класі зрозуміти всю глибину відповідальності , яка на них покладається.

 

 

Клас                                             Рівні
початковий середній достатній високий
10 0 82 12 6
11 0 74 15 11

 

 

 

Клас                                         Рівні
початковий середній достатній високий
10 0 12 58 30
11 0 11 46 43

 

Результати  свідчать про цілеспрямовану    корекційну  роботу вчителів,  класних керівників з учнями, їх батьками щодо підвищення мотивації   навчання.

У  цьому  році   43 випускники  прийняли  участь у ЗНО   з 9  предметів.

Особливістю минулого року було те, що ЗНО з української  мови і літератури, математики або історії  зарховувалось як ДПА. Це дозволило здійснити  єдиний підхід до визначення навчальних досягнень учнів.

 

 

 

 

 

 

з української мови, математики та історії

 

Предмет Всього учнів                        Рівні
початковий середній достатній високий
Укр. мова 43 1 8 22 12
Математика 12 0 1 5 6
Історія 31 1 14 16 0

Результати ЗНО нас не задовольняють. В минулі роки ми мали значно кращі показники. Всього 4 випускники отримали з української мови та математики максимальні 12 балів.

2 учні з української мови та історії отримали оцінки низького рівня.

Підготовка випускників до проходження ЗНО, вступу до вищих навчальних закладів залишається пріоритетним напрямком у роботі вчителів середньої та старшої школи.

 

Аналіз організації навчального процесу.

 

Навчальні програми у минулому навчальному році були реалізовані з усіх предметів у повному обсязі і це незважаючи на те, що і заняття призупинялись на час епідемії простудних захворювань.

Особливу увагу приділялось початковій школі, яка перейшла на новий Держстандарт навчання. Вивчення англійської мови з 1 класу та інформатики з 2 класу вимагає від учителів індивідуального підходу до учнів, обліку їх вікових особливостей, ступеню підготовки до навчання у школі.

 

 

Аналіз якості знань в 3-4 класах

 

Клас П.І.Б. вчителя Сер. бал СНУ
Радченко Л.І. 9,5  79
Ольгіна І.В.        8,5  73
Шевченко О.Г. 8.2 69
Гонтаренко Н.В. 8,5 74
Кінішенко Н.Л. 9,2 80
Білоусова А.В. 8 ,3 69
Кісіль О.В. 8,0 75

 

В цілому результати успішності в початковій школі свідчать про те, що формування базових знань у відповідності з вимогами Держстандарту початкового навчання здійснюється на достатньому рівні.

Однак, з переходом учнів до середньої ланки, якість навчання значно знижується.

Необхідно провести комплекс заходів із адаптації учнів початкової ланки до навчання у середній школі для того щоб нівелювати цей процес.Потрібно збільшити роль і вплив на вирішення проблеми шкільного психолога.

На що необхідно звернути увагу вчителів початкової школи у новому навчальному році:

Продовжити роботу щодо узагальнення навчально-виховного процесу в умовах впровадження Держстандарту початкової освіти та нових навчальних програм.

Особливу увагу приділяти адаптації першокласників до системного навчання, в досконалості оволодіння кожним педагогом школи теорією навчання і виховання шестирічних першокласників, умінням керувати навчально-виховною діяльністю школярів, сучасними технологіями, які сприяють збереженню фізичного та психічного здоров’я.

Формувати життєві компетентності учнів.

Підвищувати професійні знання та вміння вчителів, продовжувати модернізацію навчальної лабораторії педагогів.

 

 

Всього 79
Навчаються 79
В школах міста 2
з них у ЗОШ № 35 55
В технікумах 12
В ПТУ 7
За кордоном      3

Необхідно у новому навчальному році проаналізувати результати ДПА в 9-х класах та акцентувати увагу щодо усунення прогалин у знаннях учнів.

 


 

Якість знань учнів 5-11 класів

 

Клас Середній бал за І семестр СНУ (%)

за І семестр

Середній бал за рік СНУ (%)

рік

5-А 8,5 72,2 8,4 73
5-Б 8,3 70 8 68
5-В 8,1 67,3 8,1 68
6-А 8,2 68,8 8,3 69
6-Б 8 68,8 8,2 68,8
6-В 8,6 74 8,7 75,4
7-А 8 68 8 68
7-Б 7,6 64 7,5 62,8
7-В 8,2 66,2 8,3 70
8-А 8,6 70 8,9 76,5
8-Б 7 55,75 6,8 54
8-В 7,5 60 7,6 63
9-А 8 63 8 71
9-Б 8,4 70,6 9,3 74
9-В 6,5 51 7,0 56,4
Всього 7,97 66 8,1 67,86
10-А 8,5 71 9 76
10-Б 7,3 58 7,6 62
11-А 9 81 9,8 85
11-Б 8,2 70 9 78
Всього 8,25 70 8,85 75,25
Всього по школі 8,24 69 8,48 71,4

 

Слід звернути увагу на слабкий рівень знань учнів 8-Б та 9-в класів, які у майбутньому складуть основу інформаційно-технологічного профілю.

Останнім часом менше уваги ми стали приділяти якості знань у середній школі.

Необхідно постійно підвищувати рівень якості навчання, широко залучати до цієї роботи батьків учнів, знаходити можливості мотивації школярів.

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності.

Достатньо уваги в 2015-2016 навчальному році приділялось питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності (педради, наради при директорі, інструктажі, співбесіди, навчання персоналу, перевірки міськСЕС, МНС, медичними працівниками і т.п.). Ведеться вся необхідна документація, проводяться заняття з з безпеки життєдіяльності та охорони праці, здійснюєтьс аналіз причин нещасних випадків під час навчального процесу і в побуті.

Травми побутового характеру серед учнів виникали під час ігор. Це пояснюється неуважністю самих дітей, недостатньою їх фізичною підготовкою та зневажливим ставленням до особистої безпеки. Мали місце отримання незначних ушкоджень під час уроків фізичної культури. Ці факти ретельно розглядались.Як свідчить аналіз в більшості випадків вони відбувались через ігнорування вчителями дисципліни та порядку під час уроків, недостатньої уваги щодо організації страховки під час виконання фізичних вправ.

Учителям, класним керівникам необхідно прикласти зусиль, щоб виключити можливість отримання травм під час знаходження дітей у школі, систематично вести профілактичну роботу щодо збереження життя та здоровя учнів у позашкільний час.

 

Навчальний процес у режимі розвитку школи.

Питання удосконалення НВП розглядались на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій з предметів, педагогічних нарадах.

Постійно оновлюються форми проведення педагогічних нарад, підвищується їх ефективність.

Зростає роль шкільних методичних комісій в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Активну роль у реалізації проблеми школи здійснювали МК вчителів початкової школи (керівник Гонтаренко Н.В.), математики (керівник Півторак Р.Г.), української мови (керівник Трошина Г.П.), іноземної мови (керівник Погосова Ж.Р.) та ін.

Слід відмітити плідну роботу керівника міської МО вчителів фізики Ліфаря С.В.

Повинна значно зрости роль МО у підвищенні рівня навчальних досягнень учнів.

Необхідно швидше переходити на нові, сучасні методики організації НВП, широко впроваджувати інформаційно-комунікативні технології, досягати ефективності їх застосування.

Інформатизація навчального закладу.

Продовжувалась робота щодо виконання Програми комп’ютерізації та інформатизації Два навчальні кабінети, які мають сучасні комп’ютери, дають змогу вчителям якісно організувати навчальний процес.

Міцно увійшов у шкільне життя Інтернет, електронна пошта. Розширюється використання ІКТ в управлінській діяльності.

Як і в минулому році перед колективом школи поставлена мета: знайти можливість для придбання комп’ютера і проектора в кожній паралелі класів, щоб педагоги могли користуватися ними при проведенні уроків та виховних заходів.

На що необхідно звернути увагу у новому навчальному році:

Продовжити роботу з оснащення школи новою комп’ютерної технікою.

Удосконалювати методику використання ІКТ у НВП та широко використовувати у процесі роботи.

Робота з обдарованими дітьми.

Всього у банку обдарованих дітей:

Шкільному          – 425

Міському             – 60

Обласному          – 4

У нас немало обдарованих дітей. Потрібно ретельніше вивчати талановитих дітей і допомагати їм розвивати свої здібності.

 

Навчальний рік Всього учасників Кількість призерів на ІІ-ІV етапах
ІІ ІІІ IV
2013-2014 92 38 4 0
2014-2015 89 27 5 0
2015-2016 119 42 8 0

 

У минулому році збільшилась кількість переможців П та III етапів олімпіад.

Переможців підготували: Рябуха О.З., Ліфарь С.В., Копецька Е.П., Токар Ю.В., Курбатова О.М., Білецька В.Г., Капелещук І.Я., Вінова М.Г., Паламарчук Н.М., Семешко Л.В., Підопригора Р.А., Журавльова С.В., Бикодер С.В., Васютіна Н.О., Трошина Г.П., Чечіна В.М., Решетова А.В., Єрмоленко С.О., Гетьман О.В., Домінецька В.Л.

Разом з тим не підготували призерів олімпіад вчителі хімії та історії.

Необхідно виправляти ситуацію.

 

Призерами ІІІ (обласного) етапу олімпіад стали: Афоніна Д.,Пасталака С.,Криклій П.,-рос.мова та література; Завада С.,Окопна К.,Шевченко А., математика; Корявікова В.-фізика;Лагутіна Д.-зарубіжна література.

Напрямки роботи у наступному навчальному році:

 • створення чіткої системи підготовки учнів школи до участі у предметних олімпіадах, різноманітних інтерактивних конкурсах, змаганнях, роботі в МАН.
 • використання сучасних технологій в індивідуальній роботі з обдарованими учнями.

 

 

Атестація   педагогічних працівників.

Однією з головних  складових  процесу  атестації  є підвищення  кваліфікації  педпрацівників.

 

                 Категорія, звання            Навчальний рік
2015-2016 2014-2015
2 категорія (підтверджено, встановлено)          1/0            0/2
1 категорія           2/4            1/0
Вища категорія            3/2            4/1
«Старший учитель»            0/1             3/0

Значно зросла кількість вчителів, які підвищили свої кваліфікаційні категоорії, нарешті одному вчителю було встановлено звання «Старший учитель».

Нам не можна стояти на місці професія вчителя творча, постійно вимагає зростання, новаторства, удосконалення.

Напрямки роботи на новий навчальний рік:

 • глибоке, всебічне вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, з урахуванням досягнутих результатів;
 • відкритість та публічність в презентації досвіду роботи вчителів;
 • широке залучення до вивчення роботи вчителів керівників МО, членів атестаційної комісії, батьків;
 • надання практичної допомоги учителям, створення умов у їх професійної діяльності.

 

Атестація передбачає проходження курсової перепідготовки вчителів.

РІК Кількість   педагогів
2014 12
2015 11
2016 11

 

Проходження курсової перепідготовки дещо скоротилось у зв’язку з тим, що навчання у быльшості випадків проводиться за дистанційною формою. Але й вимоги до конкурсантів зростають, так як потребують знань сучасних технологій.

Потрібно вдосконалювати вміння роботи на комп’ютері, використовуючі ІКТ на практиці.

 

Аналіз стану виховної роботи.

Виховна робота колективу була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про  загальну середню освіту», «Концепції національно-патріотичного виховання», державних , регіональних програм.

Проблема,яка в школі визначена як приорітетна – це формування особистості учня- свідомого громадянина-патріота, соціально компетентного в нових умовах життя.

Серед напрямів роботи важливе місце займають питання соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

У школі навчається 431 учень (49,9% від загальної кількості учнів), який потребує особливої педагогічної уваги.

 

Соціальний паспорт школи

                                   Категорія Станом на серпень 2016 року
      Дітей-сиріт 2
            -позбавлених батьківського піклування 5
            -з багатодітних сімей 33
            – з малозабезпечених сімей 22
            -що виховуються в неповних сім’ях 200
             -які виховуються в сім’ях одиноких матерів(батьків) 72
             -інвалідів 24
             -із сімей вимушених переселенців 70
             -постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 2
             -загиблих працівників МВС або бійців ЗСУ в зоні АТО     1

 

На початку кожного навчального року проводиться огляд життєвих умов дітей пільгових категорій. Адміністрація школи систематично контролює виконання опікунських обов’язків осіб, на яких покладені ці функції.

За приоритетний напрямок виховної роботи взято національно-патріотичне та громадянське виховання.Накопичений досвід дозволяє здійснюватимцю ролботу достатньо ефективно.

З метою формування громадської позиції, навичок громадської думки, патріотичних почуттів та на виконання заходів щодо реалізації»Концепції національно-патріотичного виховання» проведено виховні години: «Україна-єдина країна», «Україна-наш спільний дім», «Я-громадянин України», «Моя творчість тобі,Україно», «Шануємо та памятаємо»(до подій голодомору 1932-33 рр.), «Дзвони Чорнобиля», свято рідних мов, конкурси та змагання в межах фестивалю»Козацький гарт», «Майбутній воїн», воєнно-патріотичної гри «Сокіл.Джура». Учні старших класів провели зустріч з воїнами-афганцями, з бійцями ЗСУ-учасниками АТО. В школі працює гурток «Сокіл.Джура» у співпраці з обласним центром туризму та краєзнавства.Адміністрація школи разом із класними керівниками систематизували цей напрямок роботи та видали буклет де в стислій формі відображено досвід роботи з національно-патріотичного виховання.

Виховання патріотів країни залишається ведучим і в новому навчальному році.

Важливе значення для формування активної життєвої позиції, вмінню працювати в колективі сприяє участь школярів у суспільних організаціях.

Найбільшою популярністю та авторитетом користується учнівське самоврядування.Багато ініціатив адміністрації школи знаходили підтримку та реалізацію саме учасниками цієї організації, а вчителі з повагою і розумінням ставились до пропозицій активістів.Діяльність шкільного самоврядування широко висвітлювалась на радіолінійках та у газеті «Плеяди».

Разом з тим недостатньою активність проявляли інші інші масові дитячі організації.

Необхідно допомогти дітям в організації роботи, зробити їх діяльність цікавою та корисною.

В центрі уваги педколективу знаходились питання збереження здоровя дітей.Крім виконання санітарно-гігієнічних норм, дотримання вимог здоровязберігаючих рекомендацій з організації навчально-виховного процесу класні керівники провели бесіди, уроки здоровя з профілактики тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин.Протягом року учні всіх ланок були учасниками багатьох спортивних змагань з волейболу,баскетболу,футболу, легкої атлетики та ін.

Достатньо уваги приділялось питанням організації харчування учнів.Проблемі раціонального харчування було присвячене засідання педради, чотири заняття педагогічного всеобучу для батьків. Слід відмітити класних керівників Караван З.В.,Решетову А.В.,Умєрову Н.М.,Журавльову С.В.,Домінецьку В.Л.,Копецьку Е.П.,Бикодер С.В. які систематично контролювали харчування учнів, вживали заходи до їх залучення у цей процес.Разом з тим у 8Б,9А,9В класах( кл.керівники ЯгодкінаН.Л., Курбатова О.М.,Васютина Н.О.) менше 50% учнів отримували гаряче харчування.

Таке ставлення до здоров’я дітей не можна вважати прийнятним.

Завданням всього педколлективу на наступний навчальний рік залишається надалі максимальне залучення учнів до харчування в школі, значне поліпшення якості обідів та культури вживання їжі.

Потрібно системно підходити до впровадження здоровязберігаючих технологій у освітній процес. Необхідно залучити до цього проекту всіх учасників НВП, провести комплекс заходів із збереження здоровя дітей.Особливої уваги потребують учні із фізичними вадами.

Неможливо виховати культурну людину без сформованих високих моральних якостей. В школі активно проходили акції милосердя, допомоги учням із сімей вимушених переселенців, заходи спрямовані на виховання шанобливого ставлення до людей похилого віку та інвалідів.

Треба відзначити такий факт, що протягом останніх років серед учнів не виникають ворожнеча або сутички на підставі особистих негативних відносин, зросла культура спілкування і етика поведінки.

Надалі необхідно правильно зорієнтувати школярів , прищеплювати їм якості неприйняття всього, що носить антигуманний характер, виховувати негативнге ставлення до аморального, низькопробного, безкультурного.Потрібно залучати всіх дітей допрояви милосердя і співчуття до тих, хто змушений тимчасово залишити свої домівки.

Потрібно відмітити позитивні зміни у трудовому навчанні і вихованні. Чудову виставку робіт учнів протягом неділі творчості продемонстрували вчителі Савченко О.В. та Решетова А.В.

Треба закріпити ці наробки, залучити до цієї роботи учнів, що займаються технічною працею, дітей з початкових класів. Трудовому навчанню, професійній орієнтації учнів слід приділяти більше уваги. Участь у «Ярмарці професій», днів відкритих дверей у вишах, ВПТУ, коледжах, екскурсії на підприємства міста повині стати постійними.

Забезпечення протидії втягування учнів у негативні ситуації і вчинки, надання психолого-педагогічної допомоги підліткам є головною метою превентивного виховання. У випадках необхідності проходили засідання Ради профілактики де були заслухані учні, які мають відхилення у поведінці.Керівники школи, класні керівники,практичний психолог , представники правоохоронних органів надали батькам учнівконкретні рекомендації щодо корекції поведінки дітей.

За систематичні пропуски занять без поважних причин на внутришкільному обліку знаходяться 3 учні.

 

П.І. учня Клас П.І.Б. класного керівника
1 Бондаренко Ігор Васютина Н.О.
2 Зибцев Руслан Погосова Ж.Р.
3 Щичко Єлизавета ДомінецькаВ.Л.

 

Учнів, що мають відхилення у поведінці, втратили інтерес до навчання слід залучати до роботи в органах класного самоврядування, до гуртків, секцій, давати індивідуальні доручення при підготовці виховних заходів, контролювати їх поведінку в школі та позаурочний час. В роботі з такими учнями повинна зрости роль і практичного психолога Гребенюк О.О.

Сумісні виховні заходи, спортивні змагання за участі батьків сприяють виховапнню поваги та любові дитини до своїх батьків , зростанню їх авторитету, широкому залученню до участі у навчально-виховному процесі. Досвід такої роботи накопичили класні керівники Копецька Е.П., Гонтаренко Н.В.,Макаренко О.П. та інші.

Необхідно цей досвід розповсюдити в практику роботи всіх класних керівників. Потрібно більше уваги приділити тим батькам, які не проявляють зацікавленості у шкільних справах своїх дітей, не приймають участі у житті класу.

Учні школи мали можливість розвивати свої здібності у шкільних гуртках:

-юних журанлістів «Плеяди» (Підопригора Р.А.);

– «Сходинки до інформатики» (Токар Ю.В.);

– шкільному хорі «Магія єднання» (Сірокурова Ю.А.);

– хореографічному гуртку «Веселка» (Стефківська Н.В.);

– шанувальників української літератури «Літературна вітальня» (Ягодкіна Н.Л.);

– військово-патріотичному гуртку (Єрмоленко С.О.).

 

Адміністрація школи створювала необхідні умови для підвищення рівня професійної майстерності класних керівників, широко залучала їх до участі у різних конкурсах. Високу оцінку дали учасники обласного круглого столу, присвяченого річниці Чорнобиля, організації виховної роботи в школі, який проводився у нас в квітні місяці.

У новому навчальному році при проведенні виховної роботи слід звернути увагу на такі напрямки:

 • продовжити впровадження у виховний процес проектних технологій:
 • широко залучати до процесу виховання батьківську громадськість;
 • підвищувати роль педагогічного всеобучу для батьків;
 • формувати активну життєву позицію учнів, залучати їх до роботи громадських організацій, органів учнівського самоврядування;
 • попереджувати асоціальну поведінку школярів, продовжувати формування здорового способу життя, вести профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії.

 

 

Громадсько-державне управління школою

 

  • В управлінні школою значну роль відіграють громадські організації:
 • Без узгодження з громадськими організаціями у школі не здійснюється жоден навчально-виховний або матеріально-технічний проект.

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз зміцнення матеріальної бази навчально-

виховного процесу

 

В умовах економічної кризи особливого значення набуває економія паливно-енергетичних ресурсів, виховання бережливогно ставлення до тепла, електроенергії та води, які споживаються під час навчально-виховного процесу.

 

Аналіз використання енерго- та водних ресурсів за 2016 рік

 

Вид ресурсів Ліміт на 2015р. Ліміт на 2016р. Використано за

7 м-ців 2016р.

1 Електроенергія (квт.год.) 10294,4 10294,4 7922\2372,4
2 Теплопостачання (Г калл) 388 385, 674 206,3\179,374
3 Водопостачання (м3) 1866 1766 1093\673

 

Досвід участі учнів школи у міжнародному проекті «Теплозабезпечення і теплозбереження для майбутнього користувача» потрібно розповсюджувати та використовувати як в домашніх умовах так і під час навчального процесу.

Особливою подією минулого навчального року стали роботи з тепломодернізації будівлі школи. Всього протягом листопада-грудня 2015 року було виконано робіт на суму 3.508.851 грн. Ці кошти надійшли за рахунок субвенції з Держбюджету спільно з місцевим бюджетом.

Результати цієї роботи відчутні-значно змінився тепловий режим, стали набагато кращими санітарно-гігієнічні умови.

Але третина запланованих робіт ще не виконана і перенесена на ІІІ квартал цього року.

Збільшилось також бюджетне фінансування на придбання меблів, матеріалів та обладнання, яке надійшло протягом року.

Так школа отримала:

 • меблі для кабінету хімії – ( 22 шт ) – 9 тис. грн.
 • класні дошки                         –   ( 5 шт.) – 15 тис. грн.                                 
 • плитка керамічна (140 м2)                                   – 14 тис. грн.
 • гімнастичні мати                                      – 10,4 тис. грн.
 • захисна сітка на вікна у спортзал                     – 14 тис. грн.
 • протигази                                                    – 4 тис. грн.
 • пожежний щит                                           – 2,5 тис. грн.
 • вогнегасники   ( 36 шт.)                            – 4,6 тис. грн.
 • краска (250 кг)                                          – 8,69 тис.грн.
 • миючі засоби                                               – 20, 215 тис. грн.
 • сантехніка                                                   – 7,06 тис. грн.
 • матеріали для ремонту                             – 1,810 тис. грн.
 • всього                                                         – 118,275 тис.грн.Всього у 2015-2016 н.році фонд піклувальної ради склав 88.69 тис. грн. ( в минулому році 98,207 тис. грн.).

 

  • За ці кошти під час підготовки до нового навчального року виконано такі роботи:
  • Над зміцненням навчально-матеріальної бази, створенням умов для забезпечення НВП працював весь колектив школи разом з батьківською громадою.
 • ремонт кабінетів № 9,10,19                                            – 16,5 тис. грн.

 

     медсестри, психолога, туалету на І поверсі

 • встановлено загорожу на майданчику біля

 

  • входу до школи                                                                 – 2,2 тис. грн.
 • поточний ремонт великої спортивної зали,приміщень, коридорів, спортивного обладнання      – 17,7 тис. грн.

 

 • майстерні, роздівалень, їдальні та кухонних

     та тренажерів

 • встановлено систему зовнішнього                              – 8,0 тис.

 

  • відеоспостереження
 • виконано утеплення віконних укосів                         – 8,3 тис. грн.

 

 

 • заміна покриття підлоги на керамічну плитку в їдальні 

 

  • та коридорі на П поверсі ( 220 м2)                                 – 30,812 тис. грн.
 • Всього:                                                                             – 83,512 тис.грн.

 

 •  

На підтримку життєдіяльності школи протягом навчального року, придбання матеріалів для поточного ремонту, підвіз підручників, придбання сантехнічного обладнання (труб та інше) використано 5.178 грн.

Фонд класних батьківських комітетів склав 103,209 тис. – це близько 3,0 тис. грн на клас.

За ці кошти придбано меблі в кабінети № 1 ( Макаренко О.П., Гонтаренко Н.В. – 10,0 тис. грн.), № 8 (Журавльова С.В. -0, 32 тис. грн.); № 27 (Сенчук І.В. – 6,5 тис. грн.); № 14 (Копецька Е.П. -7,7 тис. грн.); замінено кришки парт, спинок та сидінь на стільцях в каб. № 22 (Караван З.В. – 4,0 тис. грн.); № 28 (Умєрова Н.М. – 6,045 тис. грн.), придбано: телевізор в каб.№ 4 (Резнік А.А., Радченко Л.І. – 4,972 тис.грн.); дошку класну в каб. № 13 (Савченко О.В. – 1,8 тис. грн.); штори на вікна в каб. № 29 (Решетова Г.В. – 2,7 тис. грн.), жалюзі в каб. фізики (Носова Т.В. – 2,285 тис. грн.); постілено лінолеум в каб. № 20 (Ягодкіна Н.Л. – 1,962 тис. грн.).

Встановлено: панелі з МДФ в каб. №№ 25, 29, 1 (Курбатова О.М., Решетова Г.В., Гонтаренко Н.В. – 11,37 тис. грн.); стеля в каб. № 23, 11, 5 (Бикодер С.В., Погосова Ж.Р., Суміна Л.І., Ольгіна І.В. – 13,25 тис. грн.); поклеєно шпалеру в каб. №№23, 22, 21, 8, 5 (Бикодер С.В., Караван З.В., Півторак Р.Г., Бєлоусова А.В., Грін Н.С. – 9,642 тис. грн.); виконано ремонт кришок парт та утеплення укосів в каб. № 18 (Журавльова С.В. – 2,78 тис. грн.).

У літній період проведено поточний ремонт навчальних кабінетів та класних кімнат на загальну суму 13,548 тис.грн.

Таким чином всього за рік матеріальна база школи поповнилась на 310,174 тис. грн. (з них 191,9 тис. грн. кошти батьків та спонсорів.)

До кінця року очікується освоєння близько 220 тис. грн. на встановлення огорожі вздовж периметру шкільного подвір’я (100 тис. грн. – кошти місцевого бюджету, 120 тис. – кошти ПАТ НКМЗ).

 

 

Задачі на 2016-2017 н.р.:

– продовжити роботу із придбанням в кабінети та класні кімнати меблів, сучасних засобів навчання;заміну застарілих стендів в коридорах;

– знайти можливість поступово замінити двері в класних кімнатах;

– за рахунок коштів спонсорів придбати крісла до актової зали.

Висновки:

Реалізація всіх напрямів діяльності педагогічного колективу дозволить вирішити конкретні завдання, забезпечити чіткість та збалансованість дій, об’єднає зусилля всіх учасників НВП на досягнення кінцевих результатів:

– приведе систему управління школою до сучасних вимог;

– зросте пошук нових методів, підходів, ідей, творчий потенціал і компетентність педагогів;

– підвищиться рейтинг школи, її імідж,збережеться її індтвідуальність;

– вдасться ширше залучити батьків до участі у НВП, зросте повага до педагогічного колективу;

– учні з гордістю і подякою будуть ставитись до школи;

– виросте якість знань учнів, на високому рівні будуть сформовані ключові компетентності;

– кожен працівник закладу зможе дати об’єктивну оцінку свого внеску в загальний результат;

– в школі будуть створені умови для всіх , щоб із задоволенням, комфортно та плідно працювати та навчатись.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply